P.W. INTERGOS Sp. z o.o.

Legionów 55

43-300 Bielsko-Biała

KRS: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII

Wydział Gospodarczy KRS 0000058868

NIP: 547-017-02-22

Regon: 008485451

Kapital Zakladowy: 50.000 PLN

Dział Handlu i Logistyki

Handel i logistyka

Tel. +48 33 822 70 52

wew. 119, 126, 127, 128, 190, 232