line

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Z coraz większym przekonaniem, systemy sygnalizacji włamaniowo – napadowej, pożarowej
czy nadzoru wizyjnego postrzegane są w powiązaniu z profesjonalną ochroną fizyczną doraźną, jako gwarant bezpieczeństwa osób i mienia.

P.W. „ INTERGOS” Sp. z o.o. zapewnia projektowanie i wykonawstwo wszelkich wariantów systemów:

  • włamaniowo – napadowych,
  • TV – przemysłowej z archiwizacją zapisu.

Ponadto zapewnia nie tylko serwis, ale przede wszystkim profesjonalny nadzór elektroniczny nad wszelkimi zdarzeniami wygenerowanymi przez te systemy.