line

LOKALIZACJA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Usługa ta polega na ustaleniu w czasie rzeczywistym lokalizacji telefonu komórkowego przy wykorzystaniu infrastruktury naziemnej (BTS) operatora PTC ERA. Dokładność domiaru jest uzależniona od nasycenia określonego obszaru urządzeniami do których loguje się telefon. Dokładność ustalenia miejsca położenia telefonu komórkowego zawiera się od kilkunastu metrów w mieście do kilkuset metrów w przypadku słabej infrastruktury.

System jest niezwykle przydatny w szczególności gdy zachodzi konieczność logistyczna lub nadzorcza nad:

  • środkami transportu,

  • przedstawicielami handlowymi,

  • bezpieczeństwem osób

  • i.t.d.

 

Znaczącym walorem tej usługi jest niski koszt jej wdrożenia i eksploatacji.