line

MONITORING ELEKTRONICZNY

Polega na stałej obserwacji zdarzeń generowanych przez systemy sygnalizacji alarmów na chronionych obiektach oraz ich rejestrację i archiwizację.

Systemy te tylko wówczas spełniają swoją rolę gdy jego elementy takie jak człowiek – dyspozytor Centrum Dowodzenia, Stacja Monitorowania, tory transmisji sygnałów oraz mobilne i profesjonalne Zespoły Natychmiastowej Reakcji stanowią skuteczną, zsynchronizowaną całość. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że w P.W. „INTERGOS”, wszystkie te elementy prezentują najwyższy poziom. Nasza nowoczesna Stacja Monitorowania, zezwala, na udostępnienie wglądu kontrahentowi do śledzenia w protokole https wszelkich wygenerowanych zdarzeń jakie miały miejsce w chronionym obiekcie: moment uzbrojenia
i rozbrojenia, testy torów łączności, testy sprawności urządzeń, testy źródeł zasilania i ewentualnych sygnałów alarmowych sygnalizujących awarie. Bardzo ważna jest możliwość uzyskania wiedzy w jakim na dany moment statusie znajduje się chroniony obiekt.

 

Centrum Dowodzenia:

  • zarówno nadzór jak i dyspozytorzy, to doświadczona, profesjonalna kadra legitymująca się licencją pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Posiadane doświadczenie daje gwarancję podejmowania rozważnych decyzji w przypadku konieczności wykorzystania Zespołów Natychmiastowej Reakcji, stanowiących Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony.

 

Stacja Monitorowania - stanowi autorskie rozwiązanie P.W. „INTERGOS” i identyfikuje następujące zdarzenia:

  • alarmowe czerwone – naruszenie chronionej strefy, przycisk napadowy, sabotaż, naruszenie strefy nadzorowanej za pomocą kamer wyposażonych w czujnik ruchu,
  • alarmowe żółte – brak komunikacji na jednym z torów transmisji, zanik napięcia sieciowego, niski poziom prądu akumulatora lub akumulatorów w systemach bezprzewodowych, awaria poszczególnych elementów systemu sygnalizacji alarmów, brak okresowego testu telefonicznego po łączu stałym, GSM lub SMSC,
  • informacyjne zielone – rozbrojenie systemu sygnalizacji alarmów lub jego stref z jednoczesną ich identyfikacją i zastosowanego kodu, prawidłowy test poszczególnych torów transmisji,
  • informacyjne szare – uzbrojenie systemu sygnalizacji alarmów lub poszczególnych jego stref z jednoczesną ich identyfikacją i zastosowanego kodu.

Tory transmisji:

  • łącza radiowe cyfrowe - SMSC PTC ERA przez wydzielony na rzecz P.W. „ INTERGOS ” adres zapewniający transmisję sygnału w czasie rzeczywistym,
  • łącza radiowe cyfrowe - GSM,
  • łącza stałe operatorów telekomunikacyjnych,
  • łącza radiowe.

Jeżeli system zaalarmuje, że bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny, współpracowników lub mienia jest zagrożone – do akcji wkracza Zespół Natychmiastowej Reakcji – Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochrony.