line

KONWOJE

Usługi konwojowe są niezwykle odpowiedzialną, niosącą za sobą znaczące ryzyko usługą świadczoną przez naszą firmę. Ograniczenie tego ryzyka zapewnia duże doświadczenie, perfekcyjna logistyka, odpowiedzialność w działaniu, a przede wszystkim bezwzględne przestrzeganie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 października 1998 r. - w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. z dnia 23 października 1998 r.) z późn. zmianami.

Skład tych zespołów działających w rygorach Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony, stanowi elitarna, wyselekcjonowana, o bardzo wysokich walorach profesjonalizmu grupa pracowników naszej firmy.
Podlegają oni szczególnym wymaganiom szkoleniowym, prezentują bardzo wysoką moralność i sprawność fizyczną oraz muszą posiadać niezbędne predyspozycje psychiczne.

Obsadę każdego Zespołu stanowi dwóch konwojentów - agentów ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia.

 

Wyposażenie Zespołu Konwojowego:

  • samochody specjalizowane wyposażone w trezor, belkę świetlną identyfikacyjną, system automatycznej elektronicznej blokady drzwi i systemem lokalizacji. Pojazd ten spełnia wymagania ustawowe
    dla świadczenia usług konwojowych.

 

Wyposażenie konwojenta - agenta ochrony stanowiącego obsadę Zespołu Konwojowego:

  • broń bojowa,
  • paralizator elektryczny 300mJ i 10mA posiadający świadectwo broni,
  • pałka tonfa, kajdanki,
  • środki łączności – radiostacja nasobna i telefon UMTS z przyciskiem napadowym,
  • kamizelka kuloodporna,
  • hełm kevlarowy,
  • pakiet pierwszej pomocy.

Zespół Konwojowy w trakcie wykonywania zadań pozostaje w stałej łączności z Centrum Dowodzenia Spółki „INTERGOS” i w przypadku wystąpienia zagrożenia ma zapewnione wsparcie.