line

OCHRONA FIZYCZNA DORAŹNA

Zespoły Natychmiastowej Reakcji – element składowy ochrony fizycznej doraźnej.

Skład tych zespołów działających w rygorach Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony, stanowi elitarna, wyselekcjonowana, o bardzo wysokich walorach profesjonalizmu grupa pracowników naszej firmy.
Podlegają oni szczególnym wymaganiom szkoleniowym, prezentują bardzo wysoką sprawność fizyczną i muszą posiadać niezbędne predyspozycje psychiczne.

Obsadę każdego Zespołu stanowi w trybie ciągłym dwóch agentów ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia.

Wyposażenie Zespołów Natychmiastowej Reakcji:

  • samochody specjalizowane wraz z trezorem, belką świetlną identyfikacyjną, systemem automatycznej elektronicznej blokady drzwi i systemem lokalizacji. Pojazd ten spełnia wymagania ustawowe dla świadczenia usług konwojowych.

Wyposażenie agenta ochrony stanowiącego obsadę Zespołu Natychmiastowej Reakcji :

  • broń bojowa,

  • paralizator elektryczny 300mJ i 10mA posiadający świadectwo broni,
  • pałka tonfa, kajdanki,
  • środki łączności – radiostacja nasobna i telefon UMTS z przyciskiem napadowym,
  • kamizelka kuloodporna,
  • hełm kevlarowy,
  • pakiet pierwszej pomocy.

Zespół Natychmiastowej Reakcji to niezbędny element ochrony fizycznej doraźnej dla obiektów chronionych przy pomocy systemów elektronicznych oraz skuteczne wsparcie w przypadku zagrożenia obiektów na których bezpieczeństwo jest zapewniane poprzez ochronę fizyczną stałą. Gwarantowane czasy dojazdu na terenie miasta – do 10 minut w nocy i do 15 minut w ciągu dnia.

Jeżeli system zaalarmuje, że bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny, współpracowników
lub mienia jest zagrożone – do akcji wkracza Zespół Natychmiastowej Reakcji – Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochrony.