line

OCHRONA FIZYCZNA STAŁA

Od zarania powstania naszej firmy jedną z kluczowych jej działalności jest ochrona osób i mienia. Jest to usługa wymagająca ogromnej rzetelności i solidności. Jest to usługa w której mobilność i profesjonalna logistyka stoją na pierwszym planie. Uważamy, że powierzenie naszej firmie bezpieczeństwa ludzi i mienia jest dobrym wyborem.

Do podjęcia tej działalności zostaliśmy uprawnieni koncesją wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji o numerze L 0106/00 wydaną w dniu 22 lutego 2000 roku.

Profesjonalna i doświadczona kadra zarządzająca, posiadająca licencje pracownika ochrony fizycznej II stopnia oraz pracownika ochrony technicznej II stopnia, daje gwarancje, że opracowane plany ochrony przewidują wszelkie zagrożenia, a nadzór nad ich realizacją zapewnia ich skuteczność.

 

W ramach stałej ochrony fizycznej zapewniamy:

  • wyszkolony zespół pracowników, w zależności od potrzeb legitymujący się licencjami pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia oraz świadectwem dopuszczenia do informacji niejawnych,
  • cykliczne szkolenia oraz weryfikację pod względem niekaralności,
  • lojalność zarówno w stosunku do pracodawcy jak i kontrahenta.

 

Wyposażenie:

  • umundurowanie dostosowane do specyfiki obiektu i oczekiwań kontrahenta,
  • środki łączności bezprzewodowej wyposażone w przycisk napadowy identyfikowany w systemie Stacji Monitorowania. Miejsce wysłania sygnału jest lokalizowane za pośrednictwem systemu LP-DA,
  • środki przymusu bezpośredniego, broń bojowa oraz paralizatory o parametrach 300mJ i 10mA, jeżeli plan ochrony zakłada konieczność ich stosowania,
  • środki ochrony osobistej, w przypadku ich niezbędności,
  • całodobowe wsparcie Zespołem Natychmiastowej Reakcji.